ELIWELL DR 4020 R

  • Hygrostat Elektronik.Kontroll dhe
    Komandues Lageshtire dhe Temperature.
    4- Rele 8A. 2 sensore

 

Brand: