ELIWELL EW USB DT LOG2

  • USB per rregjistrimin e temperatures
    dhe Lageshtires .-40 / + 70°C

 

 

 

Brand: