ELIWELL EWHS 3140 probe RH%-T°C 4..20mA

  • Sensori i temperaturës dhe
    lagështisë HS314 4- 20mA

 

Brand: