Description

Specifikimet e produktit:

  • Ndriçim I brendshëm LED
  • Ftohës R604a
  • Çelës për ventilimin
  • Çelës për dritën
  • Termostati mekanik
  • Korniza e derës plastike
  • Xham i temperuar I dyfishtë
  • Me dorezë
  • 4 këmbë dhe 4 rrota