Panasonic Grup Kondensimi për Sistemet e ftohjes me CO2

0.00 

  • Eficencë superiore me kualitet të besueshëm
  • Pika pune në temperaturë të mesme dhe të ulët në dispozicion, në varësi të aplikimit
  • Njësi kompakte dhe punim i qetë
  • Presion i jashtëm statik i lartë
  • Gjatësi e madhe tubash: maksimumi 100 m
  • Nxehtësi falas deri në 16,7 kW
Brand:
View cart