Description

Modeli
S-125PU2E5B

Kapaciteti Nominal BTU42000
Kapaciteti në ftohje Nominal (Min - Max) kW12,5 (3,2 - 14,0)
Fuqia hyrëse në ftohje kW3,29
Konsumi vjetor i energjisë në Ftohje kWh/a
Kapaciteti në ngrohje Nominal (Min - Max)
kW14,0 (3,2 - 16,0)
Fuqia hyrëse në ngrohje kW3,04
Konsumi vjetor i energjisë në ngrohje kWh/a
SEER7,7
SCOP4,7
Volumi i ajrit (Hi / Lo / Q-Lo)m³/min37,0 / 27,0 / 19,0
Niveli i zhurmës (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A)46 / 39 / 33
Përmasat e njësisë së brendshme (LxGjxTh) mm256 x 840 x 840
Përmasat e panelit (LxGjxTh)mm33,5 x 950 x 950
Pesha neto Njësia e brendshme/panelikg25 / 5
Garancia 5 vjet