Description

Modeli
S-140PU2E5B


Kapaciteti Nominal BTU48000
Kapaciteti në ftohje Nominal (Min - Max) kW14,0 (3,3 - 16,0)
Fuqia hyrëse në ftohje kW4,11
Konsumi vjetor i energjisë në Ftohje kWh/a
Kapaciteti në ngrohje Nominal (Min - Max)
kW 16,0 (3,3 - 18,0)
Fuqia hyrëse në ngrohje kW3,72
Konsumi vjetor i energjisë në ngrohje kWh/a
SEER7,2
SCOP4,6
Volumi i ajrit (Hi / Lo / Q-Lo)m³/min38,0 / 29,0 / 20,0
Niveli i zhurmës (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A)47 / 40 / 34
Përmasat e njësisë së brendshme (LxGjxTh) mm256 x 840 x 840
Përmasat e panelit (LxGjxTh)mm33,5 x 950 x 950
Pesha neto Njësia e brendshme/panelikg25 / 5
Garancia 5 vjet