Description

Modeli
S-140PF1E5B
Kapaciteti Nominal BTU48000
Kapaciteti në ftohje Nominal (Min - Max) kW14,0 (3,3 - 16,0)
Kapaciteti në ngrohje
Nominal (Min - Max)
kW16,0 (3,3 - 18,0)
Fuqia hyrëse në ftohje kW4,30
Fuqia hyrëse në ngrohje kW4,38
Presioni jashtëm statik Nominal (Min - Max)Pa100 (10 - 150)
Volumi i ajrit (Hi / Lo / Q-Lo) m³/min36,0 / 32,0 / 25,0
Niveli i zhurmës (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A)40 / 36 / 33
Përmasat (LxGjxTh)mm290 x 1 400 x 700
Peshakg45
Garancia 5 vjet