Description

Modeli
S-125PF1E5B
Kapaciteti Nominal BTU42000
Kapaciteti në ftohje Nominal (Min - Max) kW12,5 (3,2 - 14,0)
Kapaciteti në ngrohje
Nominal (Min - Max)
kW14,0 (3,2 - 16,0)
Fuqia hyrëse në ftohje kW3,55
Fuqia hyrëse në ngrohje kW3,48
Presioni jashtëm statik Nominal (Min - Max)Pa100 (10 - 150)
Volumi i ajrit (Hi / Lo / Q-Lo) m³/min34,0 / 29,0 / 23,0
Niveli i zhurmës (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A)39 / 35 / 32
Përmasat (LxGjxTh)mm290 x 1 400 x 700
Peshakg45
Garancia 5 vjet