Panasonic Njësia kasetë 60×60 PACi Inverter+
S-45PY2E5B1

  • Më e lehtë dhe më e hollë
  • Instalim me i lehtë
  • Shpërndarje e ajrit të freskët
  • Rrymë ajri në 4 drejtime
  • Ventilator centrifugal me 3 shpejtësi për një eficencë dhe kontroll më të mirë
  • Lidhje dhe kontrollim i thjeshtë me ventilatorin e jashtëm duke përdorur lidhësin PAW-FDC  në pllaketën elektrike të njësisë së brendshme
Brand:

Description

Modeli
S-100PF1E5B
Kapaciteti Nominal BTU34000
Kapaciteti në ftohje Nominal (Min - Max) kW10,0 (3,1 - 12,5)
Kapaciteti në ngrohje
Nominal (Min - Max)
kW11,2 (3,1 - 14,0)
Fuqia hyrëse në ftohje kW2,42
Fuqia hyrëse në ngrohje kW2,60
Konsumi vjetor i energjisë në ftohjekWh/a564
Konsumi vjetor i energjisë në ngrohjekWh/a2 545
SEER6,2 A++
SCOP4,4 A+
Presioni jashtëm statik Nominal (Min - Max)Pa100 (10 - 150)
Volumi i ajrit (Hi / Lo / Q-Lo) m³/min32,0 / 26,0 / 21,0
Niveli i zhurmës (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A)38 / 34 / 31
Përmasat (LxGjxTh)mm290 x 1 400 x 700
Peshakg45
Garancia 5 vjet