Description

Modeli
S-50PU2E5B


Kapaciteti Nominal BTU18000
Kapaciteti në ftohje Nominal (Min - Max) kW5,0 (1,5 - 5,6)
Fuqia hyrëse në ftohje kW1,16
Konsumi vjetor i energjisë në Ftohje kWh/a213
Kapaciteti në ngrohje Nominal (Min - Max)
kW5,6 (1,5 - 6,5)
Fuqia hyrëse në ngrohje kW1,19
Konsumi vjetor i energjisë në ngrohje kWh/a1286
SEER8,2 A++
SCOP4,9 A++
Volumi i ajrit (Hi / Lo / Q-Lo)m³/min16,5 / 13,5 / 11,5
Niveli i zhurmës (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A)32 / 29 / 27
Përmasat e njësisë së brendshme (LxGjxTh) mm256 x 840 x 840
Përmasat e panelit (LxGjxTh)mm33,5 x 950 x 950
Pesha neto Njësia e brendshme/panelikg19 / 5
Garancia 5 vjet