Description

Modeli
S-71PU2E5BKapaciteti Nominal BTU24000
Kapaciteti në ftohje Nominal (Min - Max) kW7,1 (2,2 - 9,0)
Fuqia hyrëse në ftohje kW1,75
Konsumi vjetor i energjisë në Ftohje kWh/a323
Kapaciteti në ngrohje Nominal (Min - Max)
kW8,0 (2,0 - 9,0)
Fuqia hyrëse në ngrohje kW1,86
Konsumi vjetor i energjisë në ngrohje kWh/a1517
SEER7,7 A++
SCOP4,8 A++
Volumi i ajrit (Hi / Lo / Q-Lo)m³/min22,0 / 16,0 / 13,0
Niveli i zhurmës (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A)37 / 31 / 28
Përmasat e njësisë së brendshme (LxGjxTh) mm256 x 840 x 840
Përmasat e panelit (LxGjxTh)mm33,5 x 950 x 950
Pesha neto Njësia e brendshme/panelikg20 / 5
Garancia 5 vjet