Description

Modeli
S-100PU2E5B
Kapaciteti Nominal BTU34000
Kapaciteti në ftohje Nominal (Min - Max) kW10,0 (3,1 - 12,5)
Fuqia hyrëse në ftohje kW2,27
Konsumi vjetor i energjisë në Ftohje kWh/a449
Kapaciteti në ngrohje Nominal (Min - Max)
kW11,2 (3,1 - 14,0)
Fuqia hyrëse në ngrohje kW2,24
Konsumi vjetor i energjisë në ngrohje kWh/a2286
SEER7,8 A++
SCOP4,9 A++
Volumi i ajrit (Hi / Lo / Q-Lo)m³/min36,0 / 26,0 / 18,0
Niveli i zhurmës (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A)45 / 38 / 32
Përmasat e njësisë së brendshme (LxGjxTh) mm256 x 840 x 840
Përmasat e panelit (LxGjxTh)mm33,5 x 950 x 950
Pesha neto Njësia e brendshme/panelikg25 / 5
Garancia 5 vjet