Panasonic Njësitë e jashtme VRF me 2 tuba ECO G GE3, kombinimi i serive 32-60 HP

  • Kombinim maksimal deri në 60 HP
  • Eficencë energjie sezonale superiore, maksimumi 240.1 %
  • Komandë për prioritet për ujë të nxehtë sanitar
  • Gamë operimi në ngrohje nga -21 °C  deri ne +24 °C  për sistemin ajër-ujë
  • Pa cikël shkrirje
  • Raporti i kapacitetit 50 ~ 200 %
  • Opsion i shkëmbyesve të gazit ose ujit për shkëmbyesit e njësive të brendshme
  • Gjatësi totale e tubave: 780 m
Brand:

Description

HP5 HP10 HP20 HP30 HP40 HP50 HP60 HP
PAW-160MAH2/M/LPAW-280MAH2/M/LPAW-560MAH2/M/LPAW-280MAH2/M/L
PAW-560MAH2/M/L
PAW-560MAH2/M/L
PAW-560MAH2/M/L
PAW-560MAH2/M/L
PAW-560MAH2/M/L
PAW-280MAH2/M/L
PAW-560MAH2/M/L
PAW-560MAH2/M/L
PAW-560MAH2/M/L
Kapaciteti nominal në ftohje në 50Hz kW14,028,056,084,0112,0140,0168,0
Kapaciteti nominal në ngrohje në 50Hz
kW16,031,563,095,0127,0155,0189,0
Rryma e ajrit në ftohje (Hi / Lo)m³/h2600 / 11405000 / 350010000 / 700015000 / 1050020000 / 1400025000 / 1750030000 / 21000
Faktori Bypas0,9 (i Rekomandueshëm)0,9 (i Rekomandueshëm)0,9 (i Rekomandueshëm)0,9 (i Rekomandueshëm)0,9 (i Rekomandueshëm)0,9 (i Rekomandueshëm)0,9 (i Rekomandueshëm)
Përmasat (LxGjxTh)mm 303 x 232 x 110404 x 425 x 78404 x 425 x 78 404 x 425 x 78404 x 425 x 78404 x 425 x 78404 x 425 x 78
Pesha kg3,26,36,36,36,36,36,3
Gjatësia e tubave (Min / Max)m10 / 10010 / 10010 / 10010 / 10010 / 10010 / 10010 / 100
Diferenca në lartësi (in/out)m10101010101010
Dimensioni i tubit të lëngutInch (mm)3/8 (9,52)3/8 (9,52)5/8 (15,88)3/4 (19,05)3/4 (19,05)3/4 (19,05)3/4 (19,05)
Dimensioni i tubit të gazitInch (mm)5/8 (15,88)7/8 (22,22)1 1/8 (28,58)1 1/4 (31,75)1 1/2 (38,15)1 1/2 (38,15)1 1/2 (38,15)
Temperatura në hyrje e setit të AHU (Ftohje Min ~ Max)°C DB+18~+32+18~+32+18~+32+18~+32+18~+32+18~+32+18~+32
Temperatura në hyrje e setit të AHU (Ftohje Min ~ Max)°C WB+13~+23+13~+23+13~+23+13~+23+13~+23+13~+23+13~+23
Temperatura në hyrje e setit të AHU (Ngrohje Min ~ Max)°C+16 ~ +30+16 ~ +30+16 ~ +30+16 ~ +30+16 ~ +30+16 ~ +30+16 ~ +30
Temperatura e ambientit e njësisë së jashtme (Ftohje Min ~ Max)°C-10 ~ +43-10 ~ +43-10 ~ +43-10 ~ +43-10 ~ +43-10 ~ +43-10 ~ +43
Temperatura e ambientit e njësisë së jashtme (Ngrohje Min ~ Max)°C-20 ~ +15-20 ~ +15-20 ~ +15-20 ~ +15-20 ~ +15-20 ~ +15-20 ~ +15
Garancia 5 vjet5 vjet5 vjet5 vjet5 vjet5 vjet5 vjet