Panasonic Njësitë e jashtme VRF me 3 tuba ECOi EX MF3, njësitë e kombinuara 18-32 HP

  • SEER/SCOP e lartë në kapacitet të plotë të ngarkesës
  • EER, COP: të certifikuara nga Eurovent
  • Standartizimi i njësive të jashtme në 1 madhësi kompakte të kasës
  • Deri në 52 njësi të brendshme të lidhshme
  • Presion statik i jashtëm i lartë 80 Pa
  • Punim i qetë i njësisë së jashtme: minimumi 54 dB(A) për 8 HP
Brand:

Description

ModeliS-80MW1E5S-125MW1E5
Kapaciteti në ftohje kW8,012,5
Kapaciteti në ngrohje
kW9,014,0
Temperatura maksimale°C~45 / ~65 (1)~45 / ~65 (1)
Përmasat LxGjxTh mm892 x 502 x 353892 x 502 x 353
Lidhja e tubit të ujitInchR 1 ¼R 1 ¼
Pompa e ujit (e integruar)Motor inverter (klasi A)Motor inverter (klasi A)
Prurja e ujit në ftohjeL/min22,9035,80
Prurja e ujit në ngrohjeL/min25,8040,10
Lidhjet e tubave (tubi i lëngutInch (mm)3/8 (9,52)3/8 (9,52)
Lidhjet e tubave (tubi i gazitInch (mm)5/8 (15,88)5/8 (15,88)
Lidhjet e tubave (tubi i kondensës15 ~ 17 mm (diametri i brendshëm)15 ~ 17 mm (diametri i brendshëm)
Gama e temperaturës së punës në ftohje (ambient)°C+10 ~ +43+10 ~ +43
Gama e temperaturës së punës në ftohje (ujë)°C+5 ~ +20+5 ~ +20
Gama e temperaturës së punës në ngrohje (ambient)°C-20 ~ +43-20 ~ +43
Gama e temperaturës së punës në ngrohje (ujë)°C+25 ~ +45+25 ~ +45
Sistemi i lidhshëm Sistem VRF me 3 tubaSistem VRF me 3 tuba
Raporti maksimal i kapacitetit të njësive të brendshme~ 130 %~ 130 %
Garancia 5 vjet5 vjet

(3) Diametri i tubit për njësinë fundore të brendshme nën 90 m / diametri i tubit për njësinë fundore të brendshme mbi 90 m.